9 juni 2024
HERA Quartet

Stichting Oirschot Concerten (StOC)

DOEL van StOC

De Stichting heeft als doel om mensen in contact te brengen met cultuur en met name klassieke muziek en het verrichten van al wat hiermee verband  houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De jaarlijkse activiteiten bestaan op hoofdlijnen uit:
- 4 à 6 Concerten door het jaar heen waarbij bekende ensembles of gezelschappen gecontracteerd worden om hun muzikale kwaliteiten te laten horen. In het afgelopen jaar werden concerten gegeven door:
o De bariton Raoul Steffani en pianist Frans van Tuijl met op het programma werken van Robert Schumann, Hugo Wolff en Gustav Mahler
o Het pianotrio Martinot met op het programma werken van Haydn, Shostakovich, Brahms en de postmoderne Silvestrov
o Het strijkkwartet Quartetto di Vicini met op het programma werken van Leos Janácek
o De celliste Nuala Mc Kenna en pianist Robert Kulek met op het programma werken van Kapralova, Martinu, Hindemith en Poulenc
- Het beleid is er op gericht om een veelzijdig programma te bieden dat onder andere past in de, ook akoestisch gezien, fraaie ruimte van het Boterkerkje in Oirschot. 

Financieel

De Stichting heeft geen winstoogmerk en verstrekt aan bestuursleden ook geen enkele bezoldiging. De Stichting tracht haar doel financieel te verwezenlijken door het verkrijgen van:
• Subsidie, aangevraagd bij de Gemeente Oirschot
• Bijdragen van sponsoren 
• Jaarlijkse vriendenbijdragen van personen die zich verbonden voelen met de Stichting Oirschot Concerten
• Entreegelden bij de concerten


Algemene Informatie:

De geregistreerde bestuursleden zijn:
- Voorzitter: Mieke IJsselmuiden
- Penningmeester: Mireille Soullié
- Secretaris : Elisabeth van Alphen de Veer
Niet geregistreerde bestuursleden:

- Hester Pilz - PR

- Julia Pijnenburg - algemeen lid
Stichting Oirschot Concerten
- RSIN /KvK: 863425306
- Rekeningnummer NL49 INGB 0675 576 881
- Vestigingsadres: Krukkerd 1, 5688 LH te Oirschot

- Contact: +31642223903